Lejda, 27 Aprilis, Anno Domini 1637

Wielce szanowny a czcigodny przyjacielu,

tuszę, iże list mój w dobrym zdrowiu Ciebie i rodzinę Twoją zastanie. Słuchy mię dotarły, że i do Berlina dotarła moda na ten zamorski kwiat, tulipan. Przestrzegam Cię przeto, mój przyjacielu, iżbyś nie wyzbywał się majątku, gdyby kwiat jaki do serca Ci przypadnie, bo cebulki tegoroczne wyjątkowo nędzne są i wiele nadgniłych znaleźć między nimi można, a to dla deszczów, które w wielkiej obfitości na północne krainy latoś spadły. Nie dalej jak na świętego Patryka kupiec pewien z Amsterdamu za jedną cebulkę całą kamienicę odstąpił, a na spekulacji się omyliwszy, z żoną i dziatkami do stanu podlejszego spadł był i żywot pędzi jako biedota miejska.

Przez wzgląd na więzy przyjaźni, któreśmy na tutejszym uniwersytecie zadzierzgnęli, radę Ci przesyłam, jak tulipan własnym sumptem wyhodować, a nie stracić na tym ani guldena. Metoda moja niedoskonała, ale wierzę, że gdy geniuszem swoim ją ulepszysz, wiele pożytku a dobra przynieść Ci może.
Weź tedy Inkscape’a porządnie ochędożonego, a plik nowy otwarłszy, kształtów obłych na obraz płatków kwiatowych narysuj mało wiele. Nałóż je na siebie a uformuj starannie i przezroczystości zadaj. Gradientem ponsowego koloru życia im przydasz, a bacz, iżbyś za wiele go nie nałożył, jako nieroztropni czynią.
Wziąwszy ołówek z wygładzeniem stosownym i bez ścieżki żadnej, linii nakreśl tyle, wiele Ci kwiatków staje. Listkami hojnie nie szafuj, bo jak starożytni autorzy powiadają, co w naturze uchodzi, tego wizerunek nie zniesie, a nie masz nic gorszego nad piękne kwiecie w gąszczu liści pogrzebane.
Za cebulkę jedną tym sposobem sporządzoną mniej niż mleczną krowę nie żądaj, iżbyś rynku nie popsował haniebnie.

Niedoskonały ten obraz konceptu UIVector a kopii mojej na ręce Mag złóż, o której uczucia serdeczne zapomnieć mi nie dozwala. A jeśli tenże przyjąć zechce, wielki mi zaszczyt uczyni.

Bogu Cię polecam.
Oddany Twój przyjaciel,

Thijs van der Velde

Kwiatki wiosenne 2 projekt freelancer