projekt-freelancer-grupa informatyków

Jak to jest, że pracy grupowej towarzyszy samoistna tendencja do zrzucania całej pracy na jedną osobę – i zwykle jesteś to Ty…