W przestrzeni kulturowej coraz więcej uwagi poświęca się przekazowi multimedialnemu. Może się wydawać, że wyprze on całkowicie teksty, ale ten typ treści wciąż jest ważny dla komunikacji marki z odbiorcami. Obrazy wpłynęły jednak znacząco na sposób, w jaki czytamy.  Coraz trudniej przykuć uwagę czytelnika, a jeszcze trudniej zatrzymać ją na dłuższy czas.

Dlatego tekst powinien być poprawny, logiczny i przejrzysty. Publikacje z błędami, napisane trudnym językiem, są w stanie zniechęcić odbiorców. Warto pamiętać, że poprawność językowa i przystępny styl są atutem również w przypadku treści drukowanych. Nawet najbardziej rzetelna praca obarczona błędami zostanie odebrana dużo gorzej i odwrotnie – mniej rzetelny tekst napisany pięknym i poprawnym językiem zyska w oczach odbiorców. Starannie przygotowany tekst świadczy bowiem o profesjonalizmie, dbałości o detale i poziomie marki.

Korekta i redakcja tekstu dla freelancerów

Co to jest korekta i redakcja tekstu?

Dla copywritera korekta i redakcja własnych tekstów są obowiązkową częścią pracy nad zleceniem – na pewno chcesz uniknąć oddania prac, które zawierają błędy lub powtórzenia. Jednocześnie korekta i redakcja tekstów mogą być też dodatkową usługą, jaką poszerzysz swoją ofertę.

 

Co to jest korekta i redakcja tekstu?

Korekta i redakcja tekstu to dwie połączone ze sobą czynności, różniące się od siebie kilkoma istotnymi szczegółami. Obie możemy opisać tymi samymi słowami: mają one sprawić, by tekst był poprawny językowo, spójny, logiczny i przejrzysty.

Tekst najpierw trafia do redaktora, który nanosi na niego poprawki językowe. Sprawdza, czy ogólny przekaz jest zrozumiały i nanosi zmiany, jeżeli zauważy pole do poprawy. Pilnuje kompozycji i logicznego przekazywania myśli autora. Do obowiązków redaktora należy również poprawa błędów stylistycznych, składniowych i fleksyjnych. Dlaczego warto zadbać o redakcję przygotowywanego materiału? Teksty poddane redakcji są bardziej atrakcyjne i lepiej przyswajalne, są profesjonalne. Ma to znaczenie szczególnie w świecie biznesu, w którym to, w jaki sposób napisana jest oferta handlowa zaważy na decyzjach zakupowych czytelnika. Czasami wystarczy niewiele, by zainteresować potencjalnego klienta i zwiększyć sprzedaż.

 

Redakcja tekstu a praca copywritera

Podczas pracy z większymi firmami, dla których teksty stanowią istotną część wizerunku, copywriter-freelancer może współpracować z wewnętrznym redaktorem materiałów. Warto przygotować się na to, że redaktor może ingerować w tekst również na poziomie organizacji treści, poprawy śródtytułów czy zmiany długości akapitów. W niektórych przypadkach redaktor może poprosić cię o skrócenie niektórych części tekstu na rzecz wydłużenia innych, które mogą zainteresować czytelników.

Jeśli planujesz poszerzyć swoje usługi copywriterskie o dokonywanie redakcji, zwróć uwagę na to, czy tekst jest spójny i czy obejmuje zagadnienia, których może oczekiwać czytelnik. Na przykład jeśli redagujesz tekst o roli witamin w odżywianiu, czytelnik może oczekiwać, że w artykule pojawią się listy produktów bogatych w dane witaminy lub skutki ich niedoborów. Zwróć również uwagę, czy redagując tekst nie naruszysz struktury SEO ani czy nie zmienisz nasycenia słów kluczowych.

 

Jak przygotować korektę tekstu?

Korektor dostaje tekst po pierwszym czytaniu redaktora. Jego zadaniem jest wyłapanie błędów stylistycznych i literówek. Korektor dba również o to, by zapis w całej pracy był jednolity (co jest szczególnie istotne w pracach naukowych). Funkcja korektora to także współpraca z osobą odpowiedzialną za skład tekstu podczas druku. W wyniku tego procesu także mogą wystąpić błędy i kluczowe jest, by wyłapać je po próbnym wydruku. Zazwyczaj trzy czytania wystarczą, by zapewnić najwyższy poziom edytorski.

Jeśli pracę copywritera chcesz połączyć z pracą nad korektą tekstu na profesjonalnym poziomie, możesz również otrzymywać zlecenia na korektę tekstów drukowanych. Aby zachować profesjonalny poziom, warto przyswoić sobie znaki korektorskie.

Jakimi narzędziami posługuje się redaktor i korektor?

Redakcja tekstu zazwyczaj odbywa się w edytorze tekstu (Word, Open Office, Libra Office, dokumenty Google) w trybie śledzenia zmian. Oczywiste i bezdyskusyjne błędy nanoszone są bezpośrednio na tekst, a propozycje redaktora bądź jego wątpliwości umieszczane są w komentarzach na marginesach. Opcja zarządzania widocznością konkretnych zmian daje autorowi możliwość wyświetlania, jakim zabiegom został poddany tekst, może je cofnąć lub zaakceptować. Dzięki tej funkcji autor tekstu ma także wgląd w to, kto i jakie poprawki nanosił i wyświetlać tylko te wybrane.

Do korektora tekst trafia w formacie pliku edytora tekstu, bądź w gotowym PDF-ie, którego nie można edytować. Druga z tych opcji jest częstsza i wygodniejsza dla osoby poddającej tekst korekcie – musi ona sprawdzić, czy tekst został poprawnie złożony, a obrazy umieszczone zostały prawidłowo. Brak możliwości edycji wymusza niejako na korektorze używanie funkcji skreśleń i komentarzy, w których zaznacza, co należy zmienić. Rzetelne przejście przez wszystkie te etapy da nam pewność, że tekst, pod którym się podpisujemy jest najwyższej jakości.