Jedną z najpopularniejszych technologii wykorzystywanych do tworzenia aplikacji internetowych jest język JavaScript. Jest to często pierwszy wybór dla początkujących programistów, którzy chcą tworzyć aplikacje webowe i strony www. Od momentu powstania w latach 90. został on znacznie udoskonalony. Powstały także preprocesory tego języka, za pomocą których można tworzyć kod, który następnie może zostać przekompilowany do postaci użytecznej dla przeglądarki. Przykładem jest TypeScript, zapewniający dodatkowe mechanizmy, dzięki którym tworzenie kodu staje się szybsze i łatwiejsze.

Jaki framework JavaScript najlepszy dla początkujących?

Jaki framework JavaScript wybrać na początek?

Wraz z rozwojem aplikacji internetowych zaczęto rozwijać frameworki – szkielety, określające ich strukturę i zasady działania. W niniejszym artykule przyjrzymy się zaletom stosowania frameworków. Opiszemy również wybrane frameworki JavaScript, a także porównamy ich popularność.

 

Dlaczego warto używać frameworków JavaScript?

Szkielety te dostarczają zestawy komponentów i bibliotek, dzięki którym implementacja staje się znacznie szybsza i łatwiejsza. Inną zaletą stosowania frameworków jest lepsza organizacja kodu w porównaniu z podejściem pisania aplikacji bez ich użycia.

W przypadku pisania aplikacji w czystym JavaScript, wiele kwestii jest uzależnionych od indywidualnego podejścia programisty. Problem ten zostaje wyeliminowany, jeśli wykorzystywane są frameworki, które narzucają określone zasady i dobre praktyki implementacji.

Kolejną zaletą jest ich niezawodność. Zostały one zaprojektowane i przetestowane przez ekspertów w tej dziedzinie, tak więc osoby rozważające wykorzystanie frameworków nie powinny obawiać się o ich jakość.

 

Jakich frameworków JavaScript używać? Angular

Angular jest frameworkiem powstałym w 2016 roku. Stworzony został przez Google. Początkowo był on zaplanowany jako druga wersja innego szkieletu – AngularJS. Na chwilę pisania tego artykułu, aktualną wersją stabilną jest 11.0.2.

Angular przeznaczony jest do pisania aplikacji SPA (Single Page Application). Typowy program składa się z modułu głównego, oraz ewentualnych modułów dodatkowych, odpowiedzialnych za określone funkcje.

Jaki framework JavaScript wybrać?

Frameworki JavaScript: Angular

Jednym z najważniejszych elementów tego frameworka są komponenty. Zdefiniowane są w nich widoki oraz klasy TypeScript, mogące korzystać z usług, w celu uzyskania dostępu do danych wyświetlanych na widokach. W szablonach – oprócz kodu HTML – stosowane są również znaczniki Angularowe, mające za zadanie modyfikowanie elementów HTML. Charakterystyczne dla tego frameworka są także usługi, które mogą zostać wstrzyknięte w inne elementy aplikacji. Służą one najczęściej do dostarczania danych do widoków.

Do zalet Angulara możemy zaliczyć na pewno natychmiastową gotowość do użycia – twórcy dołożyli starań, aby jego domyślna konfiguracja zapewniała wszystko co potrzebne do rozpoczęcia budowania aplikacji. Inną zaletą jest łatwość utrzymania dobrej organizacji kodu – zostało to osiągnięte głównie poprzez zastosowanie języka TypeScript.

 

Jakich frameworków JavaScript używać? React

Kolejny framework stworzony został przez programistę Facebooka – Jordana Walke – w roku 2013. Nosi on nazwę React. Podobnie jak Angular, szkielet ten służy do budowania aplikacji typu Single Page Application.

Jaki framework JavaScript wybrać?

Frameworki JavaScript: React

Cechą charakterystyczną Reacta jest wirtualny DOM (obiektowy model dokumentu). Jest on przechowywany w pamięci aplikacji i aktualizowany w przypadku zmiany stanu (wyszukiwane są różnice między DOM wirtualnym i prawdziwym). W widokach wykorzystywany jest język JSX, który pozwala na zapisywanie kodu HTML wewnątrz JavaScript.

Do zalet Reacta możemy zaliczyć m.in. wysoką wydajność (osiągniętą właśnie dzięki zastosowaniu wirtualnego DOM), reużywalność komponentów, stabilność oraz wsparcie społeczności, licznie skupionej wokół tego frameworka.

 

Jakich frameworków JavaScript używać? Vue.js

Vue.js jest frameworkiem powstałym w roku 2014. Jego twórcą jest Evan You. Szkielet ten zyskuje na popularności w ostatnich latach.

Jego cechą jest m.in. możliwość stopniowego dostosowywania architektury. Sam framework skupia się na warstwie widoku aplikacji, natomiast pozostałe funkcjonalności – m.in. routing i zarządzanie stanem – dostępne są za pośrednictwem dodatkowych bibliotek. Podobnie jak większość innych szkieletów, Vue.js wyposażony jest w dyrektywy, które rozszerzają HTML o dodatkowe możliwości. Oprócz dyrektyw wbudowanych, użytkownik ma możliwość stworzenia własnych.

Jaki framework JavaScript wybrać?

Frameworki JavaScript: Vue

Zaletą Vue.js jest jego prostota (stosunkowo łatwo jest go opanować nawet wtedy, jeśli nie miało się do czynienia z innym frameworkami) oraz mały rozmiar pliku biblioteki, idący w parze z wysoką wydajnością tego szkieletu.

 

Jakich frameworków JavaScript używać? Ember

Kolejnym omawianym frameworkiem jest Ember. Powstał on w roku 2011 i jest wykorzystywany w wielu znanych aplikacjach. Wśród nich znajdują się m.in.: LinkedIn, Apple Music i Twitch.

Jaki framework JavaScript wybrać?

Frameworki JavaScript: Ember

Aktualizacja szablonów w przypadku tego frameworka realizowana jest za pomocą biblioteki Handlebars.js. Do jego elementów składowych możemy zaliczyć:

  • routing (stan aplikacji reprezentowany jest przez adres URL)
  • model (wykorzystać można bibliotekę Ember Model lub zaimplementować własne zarządzanie nim), szablony (pisane w języki HTMLBars)
  • komponenty (ich zachowanie jest implementowane za pomocą JavaScript, wygląd natomiast jest definiowany przez szablon)
  • usługi (obiekty, istniejące w postaci jednej instancji, przeznaczone do długotrwałego przechowywania danych).

Główną zaletą frameworka Ember jest przyspieszenie procesu przełączania pomiędzy implementowanymi aplikacjami bądź projektami.

 

Jakich frameworków JavaScript używać? Svelte

Ostatnim rozważanym w tym artykule szkieletem jest Svelte. Został on stworzony w 2016 roku przez Richa Harrisa.
Svelte jest ciekawym przykładem biblioteki, w której napisane za jej pomocą aplikacje nie posiadają struktury frameworka. Działanie opiera się natomiast o generowanie kodu, manipulującego bezpośrednio drzewem elementów aplikacji. Mechanizm ten sprawia, że jedną z zalet tego frameworka jest przyspieszenie działania po stronie użytkownika.

Jaki framework JavaScript najlepszy dla początkujących?

Frameworki JavaScript: Svelte

Svelte wyróżnia się również bardzo małym rozmiarem (plik waży jedynie około 4 kB). Jedną z kwestii, w których szkielet ten prześciga inne narzędzia tego typu, jest liczba linii kodu – bywa ona nawet dwukrotnie mniejsza w porównaniu z tą samą aplikacją stworzoną z użyciem innego frameworka.

 

Jaki framework JavaScript jest najlepszy?

Frameworki wspomagające budowę aplikacji internetowych znacznie usprawniają proces implementacji. Ich wykorzystanie wpływa również pozytywnie na lepszą organizację kodu i wypracowanie podziału aplikacji na warstwy, które z kolei są łatwiejsze w zarządzaniu.

Podczas wyboru frameworka JavaScript należy wziąć pod uwagę jego założenia oraz oferowane elementy. Istotną kwestią jest także jego popularność, ponieważ pociąga to za sobą wsparcie społeczności, które jest kluczowe w przypadku konieczności rozwiązywania problemów.