Roboczy strzelec

Jeśli strzelec – to tylko wolny!