…i dlatego w imieniu obywatelki Z. jestem zmuszony poinformować o niewykonaniu zadania. Dnia 27 stycznia br. obywatelka Z. w miejscu jej tylko wiadomym znalazła tutorial, który ambitnie postanowiła przetestować, a porady w nim zawarte wcielić w życie. Dalsze dochodzenie i wytrwała praca naszych agentów pozwoliły ustalić, że tutorial został znaleziony w kwaterze głównej Ćupnów Sztuki znanych jako artjunks.com, którą to organizację nasze siły próbują infiltrować od ostatnich trzech miesięcy.

Obywatelka Z. bez konsultacji z nikim z przełożonych otworzyła inkryminowany link, przeczytała uważnie instrukcję obsługi, a potem w najgłębszym sekrecie otworzyła program Inkscape. Śledztwo pozwoliło ustalić, że obywatelka Z. po godzinie doznała silnego wstrząsu nerwowego, który skłonił ją skonsumowania zbyt dużo cukierków Trufle marki Odra. Prawdopodobnie połączenie przedawkowania cukierków i sztuki ćpanej przez autorów strony doprowadziło ją do ciężkiej psychicznej niedyspozycji, która objawiała się gwałtownymi okrzykami i groźbami miotanymi pod adresem twórców programu Inkscape. Na przeszkodzie wprowadzenia ich w życie stanęły siły Zdrowego Rozsądku.

Przyczyn klęski obywatelki Z. upatruje się w:

a) niemożności odręcznego narysowania literek (podjęto trzy próby za pomocą narzędzia Ołówek)
b) niemożnością użycia gotowego fontu (wykorzystano font SpicyRice)
c) niemożnością stworzenia konturu, który by nie wybuchał
d) kompletnym niezrozumieniem tego, co znaczy przesunięcie konturu zamienionego na ścieżkę na dolną warstwę
e) kompletnym niezrozumieniem, dlaczego kontur po przekształceniu na ścieżkę kompletnie usuwa wypełnienie literek
f) niemożność obejścia powyższego
g) pierwsze załamanie nerwowe
h) niemożność nadania obrysu 3D, który regularnie zaznaczał się na skasowanej (!) ścieżce, na której umieszczony był tekst
i) i to niezależnie od tego, co było przekształcone na ścieżkę – obrys, litery, kontur, całość czy co
j) ABSOLUTNA niemożność zrozumienia, co się dzieje przy nadawaniu cienia (zduplikować kształt liter, narysować kwadrat do wycięcia cienia, zduplikować kwadrat i dodać obrys, przekształcić obrys w ścieżkę, wyciąć cień – to NIE DZIAŁA).

Na chwilę obecną z przykrością muszę poinformować, że obywatelka Z. odmawia dalszej pracy nad „tym przeklętym tutorialem”, grozi atakiem terrorystycznym i rozpętaniem kampanii przeciwko własnej frustracji.
Pozostaję do dyspozycji,

Biedronek,
Starszy sierżant porządkowo-sztabowo-graficzny

projekt-freelancer-napis