Digital painting - jak zacząć?

Digital painting – jak zacząć?